Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Welkom

Voor wie is deze site?

Deze site richt zich tot studenten aan de docent theater opleidingen, studenten aan andere docent opleidingen en startende docenten Voortgezet Onderwijs die spel/drama/theater geven of spel willen integreren in een ander schoolvak.

Wat biedt deze site?

Je vindt hier een toelichting op spel als centrum van alle cultuur en cultuureducatie en handreikingen om spelkwaliteiten te ontwikkelen bij jongeren. We staan stil bij het onderwijswerkveld als zodanig en stellen onze vraagtekens bij de werkwijze die Cultuur in de spiegel het onderwijs biedt. We reiken leerlijnen aan waarlangs een jongere zich kan ontwikkelen, beseffend dat spelleerlijnen nooit lineair kunnen zijn. We beschrijven begeleiderkwaliteiten die je als docent kunt inzetten ten dienste van spel en jongeren.

Hoe realiseer je spel/drama/theater binnen schoolmuren?

We werken in het bovenmenu de vijf spelelementen uit in geschikte werkvormen voor 12 - 15 jarigen.

Waarom spel/drama/theater in het voortgezet onderwijs?

Spelen is inherent aan leven. Spel ligt ten grondslag aan de gekaderde vormen van spel/drama/toneel/theater. Namen kunnen wijzigen, maar het spelen binnen een (spel)werkelijkheid blijft. Spel stimuleert het durven, doen en denken: het fantaseren, spelen, theater maken en reflecteren. Spel biedt daarmee het onderwijs een cruciale dimensie om jongeren voor te bereiden op het leven. Voor wie verder het waarom wil onderzoeken en verantwoorden verwijs ik naar Ludiek Pedagogiek.

* We spreken van ‘spel/drama/theater’, als het om het schoolvak gaat. Dit vanwege de vele benamingen die er in de praktijk zijn. het gaat altijd om het kunnen handelen in dramatische spelsituaties, die levenskwesties aan de orde stellen.

Deze site is een bewerking van Spelen is de kunst (2010).  Voortschrijdend inzicht in het samenspel met studenten en docenten ligt eraan ten grondslag. Collegae uit het land reageerden op deze leerlijnen; Maartje van Amersfoort ontwierp het leerplan voor de onderbouw V.O. en  de voorbeeldlessen. Ze was daarnaast mijn sparringpartner en droeg bij aan de ontwikkeling van de agogische leerlijnen. Verschillende (oud-)studenten en collegae theater V.O. maakten spelopdrachten op grond van hun succesvolle (stage)praktijk; hun namen zijn ter plaatse vermeld bij die spelen in het bovenmenu.

update zomer 2019

 

Voor leerkrachten basisonderwijs verwijs ik naar Spelen vanuit verbeelding.