Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Kijkkaarten en vragen

Voor de toeschouwers
Benoem spelmomenten waaraan je ziet dat:
spelers goed samenspeelden; geef aan waaraan je dat ziet;
spelers voldoende spelinitiatieven van elkaar oppikten;
spelers initiatieven uitbouwden door te reageren op elkaar;
er samenspel is zonder woorden en hoe dit vorm krijgt;
er spelspanning is en hoe spelers die veroorzaakten;
een spelmoment sterk is; leg uit waarom.

Vragen aan de spelers
Kun je openstaan voor onverwachte wendingen in het spel door je medespelers?
Wanneer kan dat wel en wanneer niet?
Wat heb je nodig om meer in het hier en nu van het spel aanwezig te zijn en van daaruit te
spelen?
Hoe zou je je spel kunnen doseren, zodat je niet meteen alles prijsgeeft en de spanning
helpt op te bouwen?

Evaluatie vragen voor de begeleider
Zijn de bovenstaande vragen bruikbaar wat betreft woordenschat voor je groepen?
Is de taal begrijpelijk?
Welke kijkopdracht is favoriet en waarom?
Welke niet en hoe komt dat?
Welke opdracht levert het best feedback en waarom?
Vereenvoudig zo nodig de taal.

Reflectievaardigheid
Gebruik bovenstaande voor de spelles situaties en bij het kijken naar professioneel (jeugd)theater.