Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Kijkkaarten en vragen

We stelden het al eerder vast: alleen door inzicht in het gespeelde, komen spelers tot zelfstandig spelen naar eigen voorkeur en inventiviteit. Voor alle opdrachten uit dit element kun je de volgende kijkkaarten en vragen inzetten. Zoek steeds welke kijkkaarten en vragen er speciaal van toepassing zijn en hanteer die.

Kijkkaarten voor de toeschouwers

Wat:             
Motiveer waarom het begin en einde (on)juist gekozen zijn;

Motiveer waarom momenten al dan niet boeien, en waarom dit het geval is.

Wie:             
Benoem de kenmerken waarin, waardoor, waaraan een rol duidelijk wordt;

Benoem stilspelmomenten en hun betekenis.

Waar:           
Benoem waaraan je ziet waar de spelers zijn.

Wanneer:     
Benoem waaraan je het moment van de dag ziet of het jaargetijde;

Benoem waaraan je ziet dat er haast is of tijd genoeg.

Waarom:    
Benoem waaraan zichtbaar wordt waarom ieder doet wat hij doet.

Mise-en-scène:
Heeft het gebruik van de ruimte betekenis?
Waarom is er afstand, nabijheid, ruime beweging of spelen ze ruimtebeperkend?
Waarin dit gebruik van de ruimte de inhoud versterkte of verzwakte.

Timing:        
Benoem het hoogtepunt en motiveer of dat te snel komt of te laat.

Decor en attributen:
Benoem de beeldende middelen die het spel versterkten.
 

Vragen aan de spelers

Is de rol voor jou geloofwaardig zoals je hem speelt?
Wat heb je nodig om overtuigender te kunnen spelen (attributen, tegenspel)?
Helpt het om verder weg of dichterbij je medespeler(s) te komen?
Hoe kun je nog meer laten zien in welke omgeving en in welke tijd je rol handelt?
Wat zijn de motieven van de rolfiguur voor diens handelen?

Voorbereiding

Zijn bovenstaande vragen bruikbaar wat betreft woordenschat voor je lessituatie?
Is de taal begrijpelijk? Vereenvoudig zo nodig de taal.

Evaluatie

Welke kijkopdracht is favoriet en waarom? Welke niet en hoe komt dat?
Welke opdracht levert het best feedback en waarom?

Reflectievaardigheid

Welke ontdekkingen doen de spelers door speciaal vanuit dit element te kijken?
In welke zin versterken de vragen het kijkgedrag?
Kun je de antwoorden op de vragen uit de eerdere elementen koppelen aan deze? Wat levert dit op?