Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

Speelkaarten

 

Je kunt alle kaarten nu aanvullen met nuanceringen en details, bijvoorbeeld:

Variaties in ruimtegebruik:
Dichtbij - veraf; druk heen en weer - traag door de ruimte gaand; met de ruggen naar elkaar - op elkaars lip; hoog - laag; elkaar naderend - zich van elkaar verwijderend. Oorzaken hiervoor: je bent beleefd; je vindt de ander heel aardig; je bent bang; je ergert je; het interesseert je niet; je vertrouwt het niet; je bent een belangrijk persoon; je vindt de ander geweldig.

Ritmevariaties:
Versnellen, vertragen, stilstaan. Oorzaken hiervoor: je hebt haast; je tilt iets zwaars; je kunt niet meer; je gelooft het niet; je bent zenuwachtig; je bent bang

Spanningsvarianten:
Verrassing, schrik, achterdocht, geheim, wantrouwen, uitstel, halve informatie. Oorzaken hiervoor: je bent nieuwsgierig; je voelt dreiging; je mag het niet zeggen op straffe van ...

Vragen voor de begeleider

Kunnen de jongeren uit de voeten met de omschrijvingen?
Zijn de omschrijvingen helder of scheppen ze verwarring? Hoe kun je ze verbeteren?
Wordt het spel interessanter? Welke spanningssuggestie kwam goed uit de verf?
Welke werkte niet en hoe kwam dat?
Welke ruimtesuggestie kwam goed uit de verf? Welke werkte niet en waar lag dat aan?